kentjunkie.com

kent lyrics - tillbaka till samtiden, single b-sides

det kanske kommer en förändring

lyrics: J. Berg

music: J. Berg
älskling, sommaren kommer långsamt
tänk om du kunde se
lilla Sverige ändrar form
husen och gatorna är tomma
semestertid, det här landet är i undantagstillstånd


en motorväg skär genom centrum,
över torgen och betongen
i en plötslig hagelstorm
man glömmer att nätterna är korta
och sömnen den bedrar mig,
med min hjärtesorg


men älskling i natt kom du tillbaka
och allting var förlåtet
i en sällsynt lycklig dröm
och just i ögonblicket när jag vaknar,
hänger skuggan av hoppet kvar i mina rum


älskling, jag vet att du är vaken
signalen når din del av världen,
men får inget svar
i värmen står luften dödligt stilla
tänk om du kunde se
hur processen tappar fart


älskling i natt kom du tillbaka
och allting var förlåtet
i en återvunnen dröm
och just i ögonblicket när jag vaknar,
hänger skuggan av hoppet kvar på mitt rum


älskling, jag har hittat in från mörkret
det finns hopp om en förändring
men det tar den tid det tar
en nystart, jag tänker nya tankar
men allt det där du föll för,
finns fortfarande kvar
allting har förändrats,
men jag känner likadant


älskling i natt kom du tillbaka
och allt fick sin förklaring
i en återvunnen dröm
och just i ögonblicket när jag vaknar ser jag
skuggan av hoppet försvinna från mitt rum
skuggan av hoppet försvinner från mitt rum

a change might come

This is a non official translation of the original lyrics made by kentjunkie.com with the objective to make the lyrics fit the music but still be as true as possible to the original Swedish lyrics.darling, summer's coming slowly
I wish you only saw
little Sweden changing shape
houses and streets they are all empty
vacation, and this land is in a state of emergencya motorway cuts right through the city,
over squares and over concrete
in a sudden storm of hail
forgetting that nights are very short now
my sleep it keeps deceiving me
with my aching heart


but darling tonight you did return here
and all was then forgiven
in a rare and happy dream
and right then in the moment when I wake up,
the shadow of a hope is still hanging in my rooms


darling, I know you are awake now
the signal reaching your world,
but it’s met with no reply
in this heat the air is still and deadly
what if you could see now
how the process looses speed


darling tonight you did return here
and all was then forgiven
in a recycled dream
and right then in the moment when I wake up,
the shadow of a hope is still hanging in my room


darling, I found my way from darkness
there's hope a change might come along
but it it will take its time
a new start, and I am thinking new thoughts
but all those things you fell for,
are still a part of me
everything has changed now,
but I still feel the same


darling tonight you did return here
I got all explanations
in a recycled dream
and right then in the moment when I wake up I see
the shadow of hope leaving from my room
the shadow of hope is leaving from my room

back to top