kentjunkie.com

kent lyrics - tillbaka till samtiden, post album releases

på drift?

lyrics: J. Berg

music: J. Berg

"På dift" is a free digital release that was posted at kent.nu December 23 2008 as christmas gift to the fans.


Vi har väl inga hemligheter kvar
men det är så jävla fegt att ge sig av
Bohemerna, poeterna är svin
och On The Road den fånigaste skiten
jag har läst
för Hjältar och Hjältinnor stannar kvar
med ryggen upp mot väggen
bara hud mot vassa eggen
och de rivs och slår och bits
för sina liv eller någon annans
de får ingen belöning
men de kräver ingenting
de bara gör biter ihop
och håller käften


Älskling det vi mest av allt vill ha
är någonting som aldrig kan bli vårt
November är en mur av våt betong
där en löjlig dröm om flykt föds
för att krascha och sen dö
men Hjältar och Hjältinnor stannar kvar
De spottar hårt mot vinden
och de värmer våra händer
så vi inte tappar taget
om den kärlek vi har rätt till
De vågar tro och hoppas
på att någon däruppe ser oss
någon som hellre vill förlåta
än fördöma oss
för något vi inte visste att vi gjort

on the road?

This is a non official translation of the original lyrics made by kentjunkie.com with the objective to make the lyrics fit the music but still be as true as possible to the original Swedish lyrics.

I guess we have no secrets anymore
but to leave it all is just so bloody weak
Bohemians and poets are all swine's
and On the road is the most stupid shit
I've ever read
cause Heroes and Heroines stay put
their backs against the wall
just skin against sharp edges
they scratch and punch and bite
to save their lives or someone elses
they will not get rewarded
but they don't claim anything
they just do it bite their tounge
and keep their mouths shut


Darling what we wish for most of all
is something that will never become ours
November is a wall of wet concrete
feeding dreams about escaping
just to crash and then just die
but Heroes and Heroines stay put
they spit hard at the wind
and they are warming our hands
so that we won't slip and let go
of the love we have the right to
They dare believe and hope for
that someone up there sees us
someone that rather will forgive
than judge us
for something that we didn't know we did
back to top